Návrat na hlavnú stránku

Rekonštrukcia a premiestnenie dreveného kostola z Mikulášovej

Skanzen - Bardejovské Kúpele

PRED

PO

 

Gréckokatolícky drevený kostol z roku 1730, ktorý je zasvätený sviatku Ochrany Bohorodičky, stál pôvodne v obci Mikulášová. Prvá písomná správa o tejto obci je z roku 1414, no jej vznik možno klásť do druhej polovice 14. storočia. V 16. storočí patrila k slovenským dedinám na panstve Makovica, no už na začiatku 17. storočia ju zachované historické pramene zaraďujú k rusínskym dedinám panstva. Až do roku 1948 mala obec úradný názov Niklová.

Kostol bol v rokoch 1837 – 1838 výrazne prestavaný. Predstavuje trojdielnu zrubovú stavbu so štvorcovou svätyňou, loďou a predĺženým babincom, nad ktorým je postavená veža. Vonkajšie steny zrubu sú obložené doskami. Stanové strechy nad jednotlivými zrubmi sú stupňovité, prikryté šindľom a ukončené makovičkami s kovovými krížmi. Je to jeden z nemnohých kostolov s pomaľovaným exteriérom. Z troch strán štvorhrannej veže sú namaľované hodiny, ktoré však majú iba dekoratívnu funkciu.

Typologicky je tento objekt lemkovskou „cerkvou“ južného typu. Veľmi podobné sakrálne objekty stáli v tejto oblasti v obciach Ondavka a Nižný Orlík, no do súčasnosti sa nezachovali. Ondavský kostol zhorel v roku 1949 a kostolík v Nižnom Orlíku bol zničený počas 2. svetovej vojny, v roku 1944.

Vnútorné zariadenie kostola z Mikulášovej, ikonostas a ďalšie voľné ikony pochádzajú z čias výstavby objektu, teda z 1. polovice 18. storočia. Viaceré z nich (Pieta nad žertveníkom, oltárny obraz Ochrana Bohorodičky z roku 1734, apoštoský rad ikonostasu) sú významným dokladom o premene charakteru karpatskej ikony pod vplyvom miestnych etnických a náboženských pomerov, na kultúrnej hranici medzi Východom a Západom.

Na svojom pôvodnom mieste a pre potreby gréckokatolíckej cirkvi slúžil kostol až do roku 1926, kedy si obyvatelia Mikulášovej začali stavať nový, murovaný kostol. Novostavbu budovali v bezprostrednej blízkosti starého dreveného kostola, ktorý bol od toho času opustený a postupne začal prekážať a chátrať. Niekedy v tom období bolo niekoľko menších ikon (rad sviatkov z ikonostasu) z kostola odmontovaných a uložených vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Samotný kostol, na kultúrne a umelecko-historické hodnoty ktorého už upozornila staršia generácia pamiatkarských odborníkov, bol v roku 1931 prevezený do Bardejovských Kúpeľov. Stalo sa to z iniciatívy vtedajšieho lekára kúpeľov dr. Mikuláša Atlasa, správcu Šarišského múzea a starostu Bardejova Gejzu Žebráckeho a predovšetkým riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach dr. Poláka. Premiestnenie kostolíka z Mikulášovej do kúpeľného areálu v Bardejovských Kúpeľoch predstavovalo jednu z najväčších pamiatkarských aktivít na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia.

 

 

 

Text: PhDr. František Gutek

Foto: Oľga Nováková

 

Na začiatok stránky

Plán kultúrnych akcií

Plán výstav

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309