Kontaktné údaje

Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01  Bardejov
Slovensko
Email: sarmus@nextra.sk

 riaditel@muzeumsaris-bj.vucpo.sk

           sekretariat@muzeumsaris-bj.vucpo.sk
Tel./Fax: 00421-54-472 4966

 

 

 
Mgr. Peter Harčar,
riaditeľ Šarišského múzea
Hospodárske oddelenie Tel.: 00421-54-472 4309
Historické oddelenie a kult.- vých. úsek Tel.: 00421-54-472 2009
Prírodovedné oddelenie Tel.: 00421-54-472 2630
Národopisné oddelenie Tel.: 00421-54-472 2072
Historická expozícia Radnica Tel.: 00421-54-474 6038
© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309