Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Júl 2016

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

14.7.2016

19.00 hod.

7. kultúrne leto Bélu Kélera

Historická radnica   Radničné nám. 48

„Pod talianskym modrým nebom“                       Andrea Astrabová- husle     Lea Hudzíková- soprán  Zuzana Udičová- klavír Program: Béla Kéler 

 

 

OK MsÚ v Bardejove, ŠM

Vstupné  dobrovoľné

24.7.2016

14.00 hod.

 

Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru

Skanzen, Bardejovské Kúpele

Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru v podaní súborov z okresu Bardejov a Prešov

RO- RK v Bardejove, ŠM

Vstupné: 2 €,

Dôchodcovia, deti: 1€

Každá nedeľa (v sezóne)

 9.00 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele    Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele    Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele    Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309