Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Február 2018

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

Každá nedeľa  (v sezóne)

 8.30 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

2.2.2018     16.00 hod.

Sviatok Hromníc   

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

- liturgia                                 - prednáška o sviatku Hromníc – zvyky, tradície, pranostiky a svätenie sviec

 

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

7.2.2018

16.30 hod.

Uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky –  pri príležitosti Roka Jozefa Grešáka

Výstavná sieň ŠM, Rad. nám. č. 13

Uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky

ŠM v BJ, Slovenská pošta

 

8.2.2018             9.00 hod.

Skladateľský odkaz Jozefa Grešáka v kontexte spoločenských pomerov doby

Okresná knižnica Dávida Gutgesela  - študovňa

Medzinárodná muzikologická konferencia k 110. výr. narodenia a 30. výr. úmrtia hud. skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga a organizátora hudobného života Jozefa Grešáka

Mesto Bardejov, ŠM, OK DG, PU-FF, IhaVU-KH, PRJG, SP  

 

 

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309