Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Júl 2018

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

Každá nedeľa  (v sezóne)

 8.30 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

3.7.2018              19.00 hod

9. kultúrne leto Bélu Kélera

Historická radnica

Koncert - Skladby slovenských autorov pre husle a klavír

MsÚ BJ, BK, ŠM a SBK

 

29.7.2018

14.00 hod.

Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru

Skanzen Bardejovské Kúpele 

Vystúpenie folklórnych súborov a zoskupení z okolia Bardejova

RK- RO, ŠM

 

 

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309