Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Máj 2019

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

Každá nedeľa  (v sezóne)

 8.30 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

18.5. 2019

18.00-22.00

Noc múzeí v skanzene - podujatie v znamení hrnčiarstva a keramiky, ktorej je venovaný celý víkend    

Skanzen Bardejovské Kúpele  

Počas dňa: prvý výpal v novej poľnej hrnčiarskej peci                                     - hravý kvíz pre rodiny s deťmi                               Večer: komentované večerné prehliadky o 20.00 a 21.00 hod.                                     – hudobný program: ľudový harmonikár

 

ŠM

 

19.5.2019

13.00-18.00

 

Hrnčiarska nedeľa v skanzene

Skanzen Bardejovské Kúpele  

Tradičné kultúrne podujatie s lokálnymi hrnčiarmi                    -16.00- slávnostná prezentácia poľnej hrnčiarskej peci                             –od 13.00 – tvorivé dielne v spolupráci so SZUŠ v BJ -15.00-  Marianna Železná a ľudová hudba Fogaš          -dom Richvald – prezentácia filmu a výstavy, venovanej hrnčiarskej rodine Tomečkovcov

ŠM

 

 

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309