Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Máj 2022

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

Sviatky (v sezóne)

 8.30 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

18.5. 2022

10.00- 11.00 hod.

 

Deň múzeí – Prezentácia makety dreveného chrámu z Rovného

Exp. Ikony,     Rad. nám. Č. 27, Bardejov

Prezentácia makety dreveného chrámu z Rovného, beseda s autorom makety Anatolijem Kačmárikom z Rovného

ŠM

Jednotné vstupné: 2€                       Deti ZŠ: zdarma

14.5.2022                                18.00- 22.00 Vstupy: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Noc múzeí          vo vile Rákoci

Vila Rákoci,   národ. exp., Bardejovské Kúpele

Večerné lektorované prehliadky expozícií múzea vo vile Rákoci

ŠM

Vstupné: 3€, 2€, 1€

20.5. - 22.5.2022

12.00 – 17.00 hod.

Hrnčiarske dní

Skanzen Bardejovské Kúpele  

Prezentácia výroby hrnčiarskych majstrov z Bardejova a okolia, spojená s predajom výrobkov               Remeselné dielne          Výpal keramiky v hrnčiarskej peci

 

ŠM, hrnčiari

 

 

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309