Návrat na hlavnú stránku
 

Kultúrne akcie Šarišského múzea

Máj 2017

Termín

Názov

Miesto konania

Charakteristika

Organizátor

Poznámky

10.5.2017

10.00 – 13.00 hod.

Deti mamám v múzeu – ku Dňu matiek

Národopisná expozícia        Bardejovské Kúpele

Tvorivé dielne pre žiakov –I. st. ZŠ – „Urob darček- urob darček svojej mame“ -       servítkova technika

ŠM

 

18.5.2017

 

Deň múzeí

Všetky expozície

Jednotné zľavnené vstupné – 1€

ŠM

 

19.5.2017

10.00 – 13.00 hod.

Pri príležitosti Dňa múzeí - Na vlnách fantázie

Národopisná expozícia        Bardejovské Kúpele

Tvorivé dielne pre žiakov  ZŠ - maľba na textil, trička            

ŠM

 

19.5.2017

vstup:

18.00 hod.

ukončenie:

20.00 hod.

Noc múzeí a galérií

Expozícia Ikony

Ukážky reštaurovania zbierok Šarišského múzea ( ukážky z priebehu reštaurátorských prác na príklade vybraných zbierkových predmetov)

Večerná prehliadka expozície Ikony s lektorským výkladom

ŠM

Vstupné:

1,50 €

21.5.2017

12.00 -17.30 hod.

Hrnčiarska nedeľa

Skanzen Bardejovské Kúpele  

Sprievodné podujatie k Noci múzeí - Prezentácia tvorby a zručnosti viacerých východoslovenských hrnčiarov, s možnosťou vyskúšať si remeslo vlastnými rukami

ŠM

Vstupné: 2 €, 1,50 €, 1 €

Každá nedeľa  (v sezóne)

 8.30 hod.

Pravoslávna liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám zo Zboja

Pravoslávna liturgia v chráme Zboj v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny – BJ, ŠM

 

Každý utorok, štvrtok     16.00 hod. Každá nedeľa 9.30 hod.

Gréckokatolícka liturgia

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej

Gréckokatolícka liturgia v chráme Mikulášova v skanzene ( Múzeu ľudovej architektúry) v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky – BJ, ŠM

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

Svadby, krsty

Skanzen Bardejovské Kúpele  -  Chrám z Mikulášovej Chrám zo Zboja

Svadby, krsty v priestoroch drevených chrámov v skanzene v Bardejovských  Kúpeľoch

 

 

Soboty          (podľa požiadaviek)

9.30 hod.

Organizované vychádzky

Národopisná expozícia a Skanzen Bardejovské Kúpele

Cyklická akcia:      Organizovaný výklad po expozíciách pre jednotlivcov a skupiny

ŠM

 

 
  

 

 

 

Zmena programu vyhradená.

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309