Návrat na hlavnú
                stránku

Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch

 

 1 Sypanec z  Petrovej

  9 Obytný dom z Richvaldu

17 Gepeľ

25 Obytný dom z Hrabovej Roztoky

 2 Obytný dom z Fričky

10 Obytný dom z Petrovej

18 Stodola z Tarbaja

26 Valcha z Livova

 3 Kaplnka z Harhaja

11 Zrubová studňa

19 Sušiareň ovocia z Buclovian

27 Sypanec z Maľcova

 4 Stodola z Hankoviec

12 Vstup. brána so zvonicou z Niž. Orlíka

20 Sypanec z Andrejovej

28 Obytný dom z Maľcova

 5 Kováčska dielňa z Abrahámoviec

13 Kostol zo Zboja

21 Stolárska dielňa

29 Obytný dom z Bardejova

 6 Včelín z Valkova

14 Zvonica z Janoviec

22 Kostol z Mikulášovej

30 Vrták z Bardejova

 7 Sociálne zariadenie

15 Obytný dom z Kračúnoviec

23 Zvonica z Nemcoviec

 

 8 Zrubová studňa

16 Sypanec z Kračúnoviec

24 Chlievy z Veľkropa

Prehliadka skanzenu

 Späť na mapu Bardejovských Kúpeľov resp. Slovenska

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309