Šarišské múzeum Bardejov

 

Otváracia doba, vstupné a poplatky v expozíciách Šarišského múzea

platná od 1.3.2023

Pre informácie o vstupoch do expozícií a prehliadkach expozícií

volajte na tel. č. 054 472 2009

 

Vstupné do expozícií pre darcov krvi, držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska

zdarma

VYJADRI SVOJ NÁZOR K ROZVOJU TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU

DOTAZNÍK na stiahnutie

 

 

Navštívte naše stále expozície v Bardejove

Historická expozícia

Slobodné kráľovské mesto Bardejov

Radničné nám. 48, Bardejov

Tel.: 054 - 474 6038

Expozícia Ikony

Radničné nám. 27, Bardejov

Tel.: 054 - 472 2009

Prírodovedná expozícia

Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana

Rhodyho ul. 4, Bardejov

Tel.: 054 - 472 2630

V Bardejovských Kúpeľoch

 

Národopisná expozícia

Vila Rákoci, Bardejovské Kúpele

Tel.: 054 - 472 2072

 

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry

Areál skanzenu, Bardejovské Kúpele

Tel.: 054 - 472 2072

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Verejné obstarávanie

Podávanie podnetov a oznámení

Zriaďovacia listina

Etický kódex

Výročné správy

Šarišské múzeum neprijíma kultúrne poukazy!

© Šarišské múzeum Bardejov, Tel.: 054 - 472 4309
Webmaster - napíšte mi

                                                                           Dátum aktualizácie webovej stránky: 21. 9. 2017