Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Šarišské múzeum Bardejov
Šarišské múzeum
Bardejov

História

Zriaďovateľom Šarišského múzea je Prešovský samosprávny kraj.

Charakteristika regiónu

Na Slovensku je málo miest, ktoré sa môžu pochváliť takým bohatsvom nehnuteľných a hnuteľných pamiatok ako práve Bardejov. Je to spôsobené aj tým, že toto územie bolo kedysi dôležitým tranzitným územím. Už od najstarších čias sa tu stretávali a prepletali vplyvy zo západu, východu, zo severu i juhu a to v takej miere ako nikde inde na Slovensku. V priebehu stáročí sa tu sformovalo špecifické životné prostredie, ktoré sa vyznačuje multikulturálnosťou, multietnickosťou, multireligiozitou. Táto oblasť je styčným územím dvoch veľkých svetových kultúr: západnej-západorímskej a východnej-byzantskej, ktoré sa vzájomne prelínali. Bardejov patrí k najvýchodnejším miestam, kde zasiahlo západná neskorá gotika (Kostol sv. Egídia).

A naopak drevené kostolíky východného obradu sú nositeľmi byzantskej kultúry. Je preto logické, že v prostredí s takou kultúrnou, etnickou a náboženskou rôznorodosťou sa zachovalo množstvo vzácnych umelecko-historických pamiatok.


História múzea

Významnú úlohu pri uchovávaní, ochrane a prezentácii týchto pamiatok zohráva Šarišské múzeum v Bardejove. Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. V jeho muzeálnej sieti patrí zároveň k najstarším.

Myšlienka vytvoriť múzeum vznikla už v roku 1897, ale založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy. Prvým riaditeľom sa stal dr. A. Vass, riaditeľ miestneho gymnázia. Zber materiálu pre múzeum sa začal v roku 1903, najmä zásluhou K. Divalda, V. Miškovského, A. Vassa a G. Žebráckeho. Z územia celej Šarišskej župy bolo v krátkom čase sústredených takmer 3000 kusov muzeálne cenných predmetov. Prvá historická expozícia, (zameraná na dejiny Šariša), bola otvorená 23. júna 1907 v budove mestskej radnice. Vystavený materiál bol darovaný alebo deponovaný z rôznych, predovšetkým cirkevných inštitúcií a organizácií. Bez veľkých zmien pretrvala dve svetové vojny. Reinštalácie expozície sa uskutočnili v rokoch 1954, 1967 a 1991. Šarišské múzeum už od svojho založenia neustále zápasilo s finančnými a personálnymi problémami. Za roky 1907-1950 bol iba minimálny nárast zbierok a nevykonával sa ani žiadny výskum. Roky 1914-1918 boli poznačené snahou presunúť jeho najvýznamnejšie exponáty do múzea v Budapešti. Na sklonku druhej svetovej vojny sa zase o zbierky zaujímala ustupujúca nemecká armáda. Zásluhou hlavne G. Žebráckeho ostali predmety na pôvodnom mieste. Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť a na oblasti okresov Bardejov, Giraltovce, Stropkov a Svidník. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie.

V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Pre túto svoju rozsiahlu činnosť múzeum postupne získalo okrem historickej radnice aj dalšie objekty: na Radničnom námestí (budova č.13), Rhodyho ulici (domy č. 4 - 6 a 27), vilu Rákoci aj s pozemkom v Bardejovských Kúpeľoch, dve bašty ako depozitárne budovy. Dnes spravuje 34 budov (spolu s objektami v skanzene). Šarišské múzeum počas svojej doterajšej dlhoročnej existencie hlboko zasiahlo do rozvoja slovenského múzejníctva a stalo sa integrálnou súčasťou kultúrneho života Bardejova i jeho regiónu. Ako múzeum s cennými exponátmi historickými, národopisnými, prírodovednými a umeleckými patrí medzi tie slovenské múzeá, ktoré radi vyhľadávajú naši i zahraniční návštevníci. Svedčia o tom aj výsledky návštevnosti expozícií múzea. Ročne ich navštívi v priemere okolo 60.000 domácich a zahraničných obdivovateľov.
 

Niekoľko faktov o múzeu

  • Šarišské múzeum je jedno z najstarších múzeí na Slovensku

  • Jeho umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku

  • Múzeum ľudovej architektúry, ktoré Šarišské múzeum spravuje, je najstarším skanzenom na Slovensku

  • Šarišské múzeum má celoslovenskú pôsobnosť v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu

Bardejov​​

Bardejovské kúpele​​

Partneri


hore