Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Šarišské múzeum Bardejov
Šarišské múzeum
Bardejov

Prírodovedné oddelenie

fotoPrírodovedné oddelenie založil roku 1956 PhMr. Tibor Weisz. Najväčší dôraz bol kladený na zberateľskú činnosť. Počtom je v súčasnosti druhá najrozsiahlejšia prírodovedná zbierka na Slovensku. Obsahuje približne 700 000 kusov zbierkových predmetov. Dokladový materiál dokumentuje prírodu severnej časti slovenských západných a východných Karpát a slovenskej časti východopanónskej panvy. Základom zbierok sú prírodniny zbierané vlastnými pracovníkmi v zbernej oblasti Prírodovedného oddelenia ŠM z Čergova, Busova, Ľubovnianskej vrchoviny ale aj ďalších oblastí východného Slovenska: Pienin, Tatier, Bukovských vrchov, Východoslovenskej roviny, Zemplínskych vrchov, Slovenského krasu a ďalších regiónov Slovenska. Okrem dokladového materiálu domácej proveniencie sa v zbierkach nachádzajú aj prírodniny z Maďarska, Rumunska, Juhoslávie, Poľska, Nemecka, Škandinávie, Kuby, Argentíny, Indie a Afriky. Ako jediné regionálne múzeum na Slovensku vlastní reprezentatívnu kolekciu fauny všetkých zoogeografických oblastí, ktoré boli získané kúpou, výmenou ale i vlastnými expedíciami. Prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1957. Súčasná expozícia bola sprístupnená v roku 1986, s názvom "Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana".

 

Odborní pracovníci prírodovedného oddelenia

Mgr. Tomáš JÁSZAY, PhD.

 

Entomológia:

  • Lepidoptera: Rhopalocera (faunistika, ekológia)

  • Coleoptera:  Staphylinidae (faunistika, taxonómia, ekológia).

Bibliografia  

Všetky práce sú v PDF, zaslanie na požiadanie

 

Kontakt:

Šarišské múzeum
Radničné nám. 13
085 01 Bardejov
Slovensko
Fax.: 00421-54-472 4966
e-mail: sarmus@nextra.sktomasjaszay@nextra.sk

Bardejov​​

Bardejovské kúpele​​

Partneri


hore