Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Šarišské múzeum Bardejov
Šarišské múzeum
Bardejov

Historické oddelenie

fotoHistorické oddelenie tvorí pôvodné jadro Šarišského múzea. Je to jeho najstaršie oddelenie a v období od vzniku múzea až do 50-tych rokov prakticky aj jediné. Vyplývalo to hlavne z charakteru zozbieraného muzeálneho materiálu, ktorý tvorili z veľkej časti rôzne starožitnosti, staré tlače, sochy a obrazy.
O rozvoj historického oddelenia sa v jeho počiatkoch zaslúžili Jozef Mihálik a Kornel Divald, neskôr najmä Gejza Žebrácky, Alexander Frický, Ján Mihaľ, Mikuláš Lovacký a mnohí ďalší.
Činnosť historického oddelenia sa v prvom období najvýraznejšie prejavila v expozičnej činnosti. V starobylej mestskej radnici vznikla historická expozícia, ktorá s menšími zmenami a doplnkami pretrvala až do roku 1956. Jej ďalšie reinštalácie boli v rokoch 1967 a 1991. Výsledky výskumnej práce historického oddelenia reprezentovali v tejto prvej fáze viaceré vydané publikácie.

V období po druhej svetovej vojne a hlavne v 50-tych a 60-tych rokoch vznikajú v rámci múzea ďalšie oddelenia, činnosť múzea sa rozširuje a špecializuje. K zmenám dochádza i na historickom oddelení. Popri stálej historickej expozícii pripravili odborní pracovníci oddelenia viaceré úspešné výstavy, ako napr. výstavu Alojz Jirásek a Bardejov, Bardejovská mestská pamiatková rezervácia alebo Zaniknuté sklárne v okolí Bardejova. Zásluhou odborných pracovníkov začal od 50-tych rokov výrazne narastať zbierkový fond histórie, ktorý bol obohatený hlavne o unikátne sklo a ikonopisné pamiatky z okolia Bardejova.

Vtedajšie zbery a nákupy zbierok podmienili súčasnú veľmi lichotivú bilanciu historického oddelenia, v ktorého fondoch sa nachádza takmer 30 000 kusov zbierkových predmetov. Najpočetnejším fondom oddelenia je Numizmatika, kde je sústredených okolo 12 000 mincí a papierových platidiel. K veľmi zaujímavým fondom patrí aj Historická knižnica so vzácnymi exemplármi prvotlačí (inkunábulí), Sklo, Textil, Cechy a remeslá, umeleckohistorické zbierky plastiky a maľby a v neposlednom rade hodnotná ikonopisná zbierka.

Predmetom zvláštnej starostlivosti je vyše 100 kusov zbierok I. kategórie, teda zbierok významných i z medzinárodného hľadiska. Ide o časť zbierok historickej knižnice, numizmatiky a umeleckohistorických zbierok.
Najdôležitejšou formou prezentácie historického oddelenia na verejnosti zostáva i v súčasnom období expozičná činnosť. V rámci oddelenia existujú stále expozície: Slobodné kráľovské mesto Bardejov (v budove radnice), Ikony (v budove č. 27 na Radničnom námestí) a Dejiny Bardejovských Kúpeľov (v budove národopisného oddelenia v Bardejovských Kúpeľoch).

Okrem expozičnej činnosti zabezpečujú pracovníci oddelenia aj ďalšie dôležité úlohy. Patrí k nim najmä spracovanie o ochrana zbierkového fondu histórie, vedeckovýskumná a publikačná činnosť, odborná metodická činnosť a príprava tematických výstav doma, v rámci Slovenska i v zahraničí.

 

Odborní pracovníci historického oddelenia

Mgr. Valentína KOŠČOVÁ
odborný pracovník - obdobie novších dejín, roky 1848 - 1945

Bibliografia 

 

Kontakt:

Šarišské múzeum
Radničné námestie 27
085 01 Bardejov
Slovensko

Tel: 00421-54-472 2009
e-mail: sarmus@nextra.sk

múzeum

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2

Bardejov​​

Bardejovské kúpele​​

Partneri


hore